Basilius Verbrugge
Basilius Verbrugge
Basilius Verbrugge
Basilius Verbrugge
Melania Van den Reeck
Melania Van den Reeck
Gemeenteschool Haasdonk: vader Basilius en kinderen Leonard & Raymond Verbrugge
Gemeenteschool Haasdonk: vader Basilius en kinderen Leonard & Raymond Verbrugge
Raphaël Verbrugge (1872 - 1957)
Evariste Verbrugge en Marie Lenaerts
Evariste Verbrugge en Marie Lenaerts
Evariste Verbrugge, Marie Lenaerts en Etienne
Evariste Verbrugge, Marie Lenaerts en Etienne
Leonard Verbrugge
Leonard Verbrugge
Leopoldine Van Puymbroeck met tweeling Simone en Yvonne Verbrugge
Leopoldine Van Puymbroeck met tweeling Simone en Yvonne Verbrugge
Basile Verbrugge
Basile Verbrugge
Romain Verbrugge
Romain Verbrugge
Aurélie Verbrugge
Aurélie Verbrugge
Aurélie Verbrugge
Aurélie Verbrugge
Aurélie Verbrugge
Aurélie Verbrugge
Roger Verbrugge
Roger Verbrugge
Augustine Decooninck
Augustine Decooninck
Yvonne Verbrugge
Yvonne Verbrugge
Familie Basilius Verbrugge rond 1904
Familie Basilius Verbrugge rond 1904

La famille Verbrugge

haut de page
rechercher une PERSONNE
rechercher un MOT