Faire-part de décès de Jenny Debandt (14 janvier 1940)

décès  Jenny Debandt

Mijnheer René MISSELYN,
haar echtgenoot;

Juffrouw Maria MISSELYN,
haar dochter;

Juffrouw Marie DEBANDT,
Juffrouw Amanda DEBANDT,
haar zusters;

Mijnheer en Mevrouw Camiel VANDEWOUDE-MISSELYN, kinders en kleinkinders,
Maevrouw Camiel MISSELYN-BERT, kinders en kleinkinders,
De kinders en kleinkinders van wijlen Mijnheer en Mevrouw August DUGARDEIN-MISSELYN,
haar schoonbroeder, schoonzusters en neven;

Mevrouw Camiel VANBIESBROUCK-DELEFORTRIE, kinders en kleinkind,
haar nicht;

De familie DEBANDT;
De familie PIETERS;
De familie BASYN;

melden U met groote droefheid het pijnlijk verlies dat zij komen te ondergaan door het afsterven van

Mevrouw
Jenny, Cornelia DEBANDT
Echtgenoote van Mijnheer René MISSELYN

geboren te Veurne den 24 Juli 1877 en, na een pijnlijke ziekte, godvruchtig overleden te Veurne den 14 Januari 1940, voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begraving, waartoe U virendelijk uitgenoodigd wordt, zal plaats hebben in de parochiale kerke van Sint NIKLAAS te Veurne op Donderdag, 18 Januari 1940, te 11 uur.

De Metten zullen daags te voren te 5.30 u. gezongen worden.
Vergadering ten sterfhuize, Ypersteenweg, 9, te 10.30 u.

Zij bevelen haar ziel in uwe godvruchtige gebeden.

Veurne, den 15 Januari 1940

 
14 janvier 1940

 

haut de page

Individus associés à cet acte

Jenny Cornelia Debandt   °1877  1940   ascendance descendance combiné familial modifications

haut de page

ASSOCIATIONS Zoom arrière Zoom avant 100% retour Actes et Documents photo précédente photo suivante

Actes et Documents

haut de page
rechercher une PERSONNE
rechercher un MOT