Faire-part de décès de René Misselyn (4 mars 1943)

décès  René Misselyn

Het heeft den Heer behaagt tot Zich te roepen de trouwe ziel van

Mijnheer
René-Achille-Cornelis MISSELYN
Weduwnaar van wijlen Mevrouw JEANNY DEBANDT

geboren te Nieuwkapelle den 11en November 1873 en godvruchtig in den Heer ontslapen, na ontvangen te hebben de Heilige Sacramenten der Stervenden, te Veurne op 4 Maart 1943

Dit melden U met diepe dorefheid, doch met christene gelatenheid :

Mejuffer MARIA MISSELYN,
zijn dochter;

Mijnheer CAMIEL VANDEWOUDE-MISSELYN, kinders en kleinkinders,
Mevrouw CAMIEL MISSELYN-BERT, kinders en kleinkinders,
De kinders en kleinkinders van wijlen Mijnheer en Mevrouw AUGUST DUGARDEIN-MISSELYN,
Mevrouw CAMIEL VANBIESBROUCK-DELEFORTRIE, kinders en kleinkind,
zijn schoonbroeder, schoonzuster, neven en nichten;

De familiën BASYN, PIETERS en DEBANDT,

De plechtige lijkdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waartoe Ued virendelijk uitgenoodigd wordt, zal plaats hebben in de parochiale kerk van Sint Nicolaas, te Veurne, den Maandag 8 Maart 1943, om 10 1/2 uur.

Zij bevelen zijne Ziel in uwe godvruchtige Gebeden.

Veurne, den 4 Maart 1943.

 
4 mars 1943

 

haut de page

Individus associés à cet acte

René Achille Cornelis Misselyn   °1873  1943   ascendance descendance combiné familial modifications

haut de page

ASSOCIATIONS Zoom arrière Zoom avant 100% retour Actes et Documents photo précédente photo suivante

Actes et Documents

haut de page
rechercher une PERSONNE
rechercher un MOT