Faire-part de décès de Elisa Vandewoude (23 février 1964)

décès  Elisa Vandewoude

Het heeft de Heer behaagt tot Zich te roepen de ziel van zijn trouwe dienares Mejuffer

Elisa - Emma - Anna - Cornelia VAN DE WOUDE

dochter van wijlen Camille en Emma MISSELYN

geboren te Ramskapelle (Nieuwpoort) de 15 juni 1901 en godvruchtig overleden te Colomby s/Taon (Fr. Calvados) op 23 februari 1964, voorzien van de H. Sakramenten der Stervenden.

Dit melden U met diepe droefheid, doch met kristene gelatenheid :

Mevrouw Weduwe Cyr. VAN DE WOUDE-MABESOONE, kinders en kleinkinders ;
Heer en Vrouw Medard MABESOONE-VAN DE WOUDE ;
Heer Dokter Veearts en Mevrouw O. VANDEN BUSSCHE-VAN DE WOUDE, kinders en kleinkinders ;
Heer en Vrouw Louis VAN DE WOUDE-VAN HEE en kinders ;
haar broeders, schoonbroeders, zusters, schoonzusters, neven en nichten

De familiën VAN DE WOUDE - MISSELYN ;

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de bijzetting in de familiekelder, waartoe U vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaats hebben in de dekanale kerk van Diksmuide, op donderdag 27 februari 1964, om 10.30 u.

Vergadering aan het St.-Janshospitaal te Diksmuide

De Gregoriaanse Missen zullen gelezen worden in het Dominikanenklooster te Knokke "Zoute".

Zij bevelen haar ziel in Uw godvruchtige gebeden

Diksmuide de 23 februari 1964.

 
23 février 1964

 

haut de page

Individus associés à cet acte

Elisa Emma Anna Cornelia Vandewoude   °1901  1964   ascendance descendance combiné familial modifications

haut de page

ASSOCIATIONS Zoom arrière Zoom avant 100% retour Actes et Documents photo précédente photo suivante

Actes et Documents

haut de page
rechercher une PERSONNE
rechercher un MOT